info@angelavandongen.nl of +31 (0) 6 29 300 617

Coaching en intervisie

bloemCoachen is een methode  om een professional  in zijn competenties te laten groeien. Dit is altijd een individueel maatwerk traject en de duur hiervan is afhankelijk wat de gecoachte nodig heeft en op welke wijze.
Aan de hand van een persoonlijk intake gesprek word het coachingstraject vastgesteld. Evaluatie momenten worden gepland  zowel met de gecoachte als met de opdrachtgever.


Intervisie is een geschikte methode voor borging van het geleerde of de gedragverandering, na een training. Intervisie is effectief met betrekking tot deskundigheidsbevordering. Door middel van casuïstiek bespreking in groepsverband toetsen de professionals op eigen en elkaars handelen en daar ontstaat een leermoment. Dit wordt ook wel intercollegiale toetsing genoemd. 
Het verbeteren van de samenwerking binnen teams kan ondersteund worden door intervisie, daar professionals door middel van situaties te bespreken met elkaar inzicht krijgen in ieders rol in het groepsverband. Vandaaruit  motiveer je de collega’s samen te werken aan een betere samenwerking.


Coaching en intervisie word vaak gekoppeld aan scholingstrajecten, maar kan natuurlijk ook los hiervan ingezet worden.